Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Theunis

Maastrichtersteenweg 49

3500 Hasselt

Hoofdapotheker: Dominique Theunis

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0888.884.541

Machtigingsnummer APB: 712219

Telefoonnummer: 011 22 27 25

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.